Organisasjons informasjon

Adresse:

Reidar Evensen

Postboks 1270 Kjørbekk

3702 Skien

 

Besøksadresse:

Hjemmestveitvei 20

Telefon:

907 73 588

 

Telefax

909 23 623

 

E-post:

reidar@klevland.no

Bankkonto:

2801.44.21647